Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 11. 2021

DF/518/2021

Figúrky do betlehema - pastieri

36,04 EUR

BENEDETTO, CSA 247, 972 51 Handlová

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/517/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.125 kamerový systém k faktúre č.534/2021

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/516/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.189 kamerový systém k faktúre č.533/2021

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/515/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.1 kamerový systém k faktúre č.532/2021

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/514/2021

Nehlasové služby 10/2021

12,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/513/2021

Vývoz odpadových vôd 10/2021

1 110,07 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/512/2021

Stavebnice MŠ

100,00 EUR

NOMiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/511/2021

Palivo CAS, trambus, poclain 10/2021

699,45 EUR

BENZINOL SLOVAKIA s.r.o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/510/2021

Nastavenie jazykov a autokorektúr textu

14,40 EUR

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/509/2021

Vývoz komunálneho odpadu 10/2021

1 776,41 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/508/2021

Vypracovanie dokumentácie BOZP Výkon školení

408,00 EUR

FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/507/2021

Potraviny ŠJ

138,13 EUR

COOP Jednota Čadca, Palárikova 87, 022 01 Čadca

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/506/2021

Zneškodnenie odpadu + poplatok 10/2021

77,11 EUR

K.O.S., s.r.o., Kostolné 390, 91613 Kostolné

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/505/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.128 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/504/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.192 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/503/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.164 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/502/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.70 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/501/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.16 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/500/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.29 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/499/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.109 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/498/2021

Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.40 kamerový systém

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/497/2021

Náter stožiarov - ihrisko

3 762,91 EUR

O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/496/2021

Nájomné tlačiareň MŠ 10/21+ kópie MŠ 8/21-10/21

125,62 EUR

TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/495/2021

Nájomné tlačiareň OcÚ 10/2021

42,00 EUR

TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/494/2021

Internet MŠ 11/2021

19,90 EUR

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 702