Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Detail faktúry DF/516/2021

Číslo faktúry:
DF/516/2021
Číslo zmluvy:
Popis plnenia:
Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.189 kamerový systém k faktúre č.533/2021
Cena:
16,78 EUR
Odberateľ:
Obec Trenčianske Bohuslavice
IČO: 00312061
DIČ: 2021080028
Adresa: Trenčianske Bohuslavice
Telefón: 0911242862
E-mail: obec@trencianskebohuslavice.sk
Dodávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36361518
Dátum doručenia:
11. 11. 2021
Dátum splatnosti:
25. 11. 2021
Dátum vystavenia:
11. 11. 2021
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2021