Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 6. 2022

Zmluva o zabezpečovaní stravovania

30/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

6. 6. 2022

Zmluva o dielo č.3/2022

29/2022

1 950,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Obec Trenčianske Bohuslavice

1. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

28/2022

1 300,00 EUR

Bánoveská regionálna rozvojová agentúra

Obec Trenčianske Bohuslavice

23. 5. 2022

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec

27/2022

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Trenčianske Bohuslavice

17. 5. 2022

Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 2407031989

26/2022

1 275,19 EUR

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PZS

25/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

13. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

24/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214

6. 5. 2022

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

19/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely interného auditu

23/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ing. Marta Tóthová, Južná 8, 91108 Trenčín

3. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany SR

22/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

26. 4. 2022

Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 25/2021

21/2022

Neuvedené

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o., Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

25. 4. 2022

Kúpna zmluva

20/2022

1,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 4. 2022

Kúpna zmluva

18/2022

2 000,00 EUR

Slovenská republika Okresný úrad Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 4. 2022

Kúpna zmluva

17/2022

Neuvedené

Slovitrans, s.r.o., Čachtická 2685/7B, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 4. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

16/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 4. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

15/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 4. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

14/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

22. 3. 2022

Zmluva o spolupráci - program Školské ovocie

13/2022

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

12/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

8. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice

11/2022

200,00 EUR

Stolnotenisový klub Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúvv

10/2022

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 2. 2022

Zmluva o dielo

9/2022

4 800,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

URBIZ s.r.o.

21. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2022

8/2022

300,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 2. 2022

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

7/2022

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

6/2022

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 30