Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Detail faktúry DF/498/2021

Číslo faktúry:
DF/498/2021
Číslo zmluvy:
Popis plnenia:
Pripojenie odberného elektrického miesta s.č.40 kamerový systém
Cena:
16,78 EUR
Odberateľ:
Obec Trenčianske Bohuslavice
Dodávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36361518
Dátum doručenia:
8. 11. 2021
Dátum splatnosti:
10. 11. 2021
Dátum vystavenia:
27. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2021