Menu
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 1. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

45/2023

Neuvedené

ELEKOS

Obec Trenčianske Bohuslavice

13. 12. 2023

Zmluva 10867/2024

44/2023

285,21 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca, 91307 Bošáca

11. 12. 2023

Dodatok č. 11 k Zmluve 1010112006

43/2023

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 12. 2023

Zmluva o spolupráci

42/2023

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

21. 11. 2023

Kúpno-predajná zmluva

41/2023

1 700,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Július Kobera

24. 10. 2023

Rámcová zmluva o prevzatí, preprave a následné zhodnotenie odpadov

40/2023

Neuvedené

BTT EKO, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 10. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestenie Z-BOXu

39/2023

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 10. 2023

Kupní smlouva

38/2023

8 322,00 EUR

Cecilie Kovacsová

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 10. 2023

Zmluva o výpožičke č. 03/2023

37/2023

Neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 9. 2023

Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu

36/2023

Neuvedené

Advokát CIBULKA, s.r.o., Hodžova 1488/53, 911 01 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

21. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2023

35/2023

300,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Trenčianske Bohuslavice

14. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

34/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 8. 2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb

33/2023

699,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 8. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

32/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

8. 8. 2023

Nájomná zmluva

31/2023

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ivan Kozáček - C A P R I S, Bošáca č.626, 913 07 Bošáca

4. 8. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

30/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2023

Dodatok k Zmluve o úvere

29/2023

Neuvedené

Slovenská sporiteľna, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

26. 7. 2023

Zmluva o úvere č. 774/CC/23

28/2023

150 000,00 EUR

Slovenská sporiteľna, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

27/2023

1 300,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

26/2023

Neuvedené

Bike ING, s.r.o., Kolačno 371, 958 41 Kolačno

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 7. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

25/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 7. 2023

Nájomná zmluva - Dodatok č. 1

24/2023

Neuvedené

TOP SERVIS IT s.r.o., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 6. 2023

Zmluva o dielo

23/2023

64 558,74 EUR

Bike ING, s.r.o., Kolačno 371, 958 41 Kolačno

Obec Trenčianske Bohuslavice

26. 6. 2023

Zmluva o spolupráci

22/2023

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

22. 6. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

21/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 45