Menu
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 1. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

45/2023

Neuvedené

ELEKOS

Obec Trenčianske Bohuslavice

13. 12. 2023

Zmluva 10867/2024

44/2023

285,21 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca, 91307 Bošáca

11. 12. 2023

Dodatok č. 11 k Zmluve 1010112006

43/2023

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 12. 2023

Zmluva o spolupráci

42/2023

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

21. 11. 2023

Kúpno-predajná zmluva

41/2023

1 700,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Július Kobera

24. 10. 2023

Rámcová zmluva o prevzatí, preprave a následné zhodnotenie odpadov

40/2023

Neuvedené

BTT EKO, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 10. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestenie Z-BOXu

39/2023

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 10. 2023

Kupní smlouva

38/2023

8 322,00 EUR

Cecilie Kovacsová

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 10. 2023

Zmluva o výpožičke č. 03/2023

37/2023

Neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 9. 2023

Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu

36/2023

Neuvedené

Advokát CIBULKA, s.r.o., Hodžova 1488/53, 911 01 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

21. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2023

35/2023

300,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Trenčianske Bohuslavice

14. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

34/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 8. 2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb

33/2023

699,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 8. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

32/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

8. 8. 2023

Nájomná zmluva

31/2023

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ivan Kozáček - C A P R I S, Bošáca č.626, 913 07 Bošáca

4. 8. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

30/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2023

Dodatok k Zmluve o úvere

29/2023

Neuvedené

Slovenská sporiteľna, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

26. 7. 2023

Zmluva o úvere č. 774/CC/23

28/2023

150 000,00 EUR

Slovenská sporiteľna, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

27/2023

1 300,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

26/2023

Neuvedené

Bike ING, s.r.o., Kolačno 371, 958 41 Kolačno

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 7. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

25/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 7. 2023

Nájomná zmluva - Dodatok č. 1

24/2023

Neuvedené

TOP SERVIS IT s.r.o., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 6. 2023

Zmluva o dielo

23/2023

64 558,74 EUR

Bike ING, s.r.o., Kolačno 371, 958 41 Kolačno

Obec Trenčianske Bohuslavice

26. 6. 2023

Zmluva o spolupráci

22/2023

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

22. 6. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

21/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

25. 5. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb zo dňa 10.11.2021

20/2023

Neuvedené

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 5. 2023

Zmluva o spolupráci

19/2023

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany SR

18/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

17/2023

1 100,00 EUR

Gemini Group, s.r.o., Jégého 16999/8, 82108 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

16/2023

400,00 EUR

Gemini Group, s.r.o., Jégého 16999/8, 82108 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 4. 2023

Zmluva č.02/2023 o prenájme nebytových priestorov vo viacúčelovej budove

15/2023

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

MUDr. Raclavská Renáta

24. 3. 2023

Zmluva na dodanie služieb vypracovania projektovej dokumentácie - kamerový systém v obci TB

14/2023

4 872,00 EUR

C.G.C.CorpSec, spol. s r.o., Drobného 27/3208, 841 01 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

22. 3. 2023

Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie auto komplet

13/2023

454,17 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 3. 2023

Úverová zmluva

12/2023

Neuvedené

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 3. 2023

Poistná zmluva

11/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 3. 2023

Kúpna zmluva č. KZ2300008

9/2023

2 500,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

VV AUTO Trade, s.r.o., Bratislavská 170, 916 24 Horná Streda

2. 3. 2023

Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA

10/2023

19 965,00 EUR

VV AUTO Trade, s.r.o., Bratislavská 170, 916 24 Horná Streda

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 3. 2023

Zmluva č. 1/2023 o nájme bytu č. 1 vo viacúčelovej budove súpisné č. 198

8/2023

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Michal Juriga

10. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Trenčanske Bohuslavice

7/2023

300,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Trenčianske Bohuslavice

8. 2. 2023

Dodatok č. 1 ku Zmluve č. tz2016-06-03dh2

6/2023

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 2. 2023

Dodatok č.3 k Zmluve č. 32

5/2023

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Slovitrans, s.r.o., Čachtická 2685/7B, 91501 Nové Mesto nad Váhom

30. 1. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení stravovania

4/2023

Neuvedené

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 1. 2023

Dodatok 1/2022 ku Zmluve 10867/2019

3/2023

190,35 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

PD Bošáca, 913 07 Bošáca

25. 1. 2023

Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č. 55 00 94 57

2/2023

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 1. 2023

Dodatok č. 1/2023

1/2023

Neuvedené

Spoločná úradovňa samosprávy n.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.