Menu
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 12. 2021

Dodatok č. 1 zmluvy o združení finančných prostriedkov

65/2021

Neuvedené

Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 12. 2021

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1010112006

64/2021

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 12. 2021

Zmluva č.:04/2022 na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

63/2021

15 405,12 EUR

Slovtel a.s., Záhradnícka, 821 08 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 11.11.2021

62/2021

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca, 91307 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 12. 2021

Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

66/2021

12 002,40 EUR

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 12. 2021

Dodatok č.1_2022 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 5.11.2002 doplnená dodatkom č.2

61/2021

Neuvedené

Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 11. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva (10/2019)

60/2021

Neuvedené

TextilEco a.s., organizačná zložka

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 11. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania ( Zmluva č.58_2021 )

59/2021

Neuvedené

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 11. 2021

Zmluva o zabezpečovaní stravovania

58/2021

Neuvedené

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 11. 2021

Zmluva o spolupráci

56/2021

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zámenná zmluva

57/2021

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca, 91307 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

55/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

54/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

53/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 11. 2021

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

52/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o dielo č.20211102-5

51/2021

9 491,58 EUR

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

50/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

49/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

48/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

47/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

46/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

45/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

44/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

43/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 11. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

42/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 67