Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 12. 2021

Dodatok č. 1 zmluvy o združení finančných prostriedkov

65/2021

Neuvedené

Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 12. 2021

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1010112006

64/2021

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 12. 2021

Zmluva č.:04/2022 na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

63/2021

15 405,12 EUR

Slovtel a.s., Záhradnícka, 821 08 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 11.11.2021

62/2021

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca, 91307 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 12. 2021

Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

66/2021

12 002,40 EUR

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

2. 12. 2021

Dodatok č.1_2022 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 5.11.2002 doplnená dodatkom č.2

61/2021

Neuvedené

Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 11. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva (10/2019)

60/2021

Neuvedené

TextilEco a.s., organizačná zložka

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 11. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania ( Zmluva č.58_2021 )

59/2021

Neuvedené

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 11. 2021

Zmluva o zabezpečovaní stravovania

58/2021

Neuvedené

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 11. 2021

Zmluva o spolupráci

56/2021

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zámenná zmluva

57/2021

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca, 91307 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

55/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

54/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

53/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 11. 2021

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

52/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o dielo č.20211102-5

51/2021

9 491,58 EUR

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

50/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

49/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

48/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

47/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

46/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

45/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

44/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 11. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

43/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 11. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

42/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 11. 2021

Zmluva o spolupráci

41/2021

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Trenčianske Bohuslavice

26. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 211006/005

40/2021

1 000,00 EUR

Regio Solution s.r.o., M.R. Štefánika 995/29D, 92901 Dunajská Streda

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 10. 2021

Poistná zmluva

39/2021

142,56 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 10. 2021

Zmluva o dielo

38/2021

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Tritius Solution a.s.

11. 10. 2021

Nájomná zmluva

37/2021

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Milan Berák

24. 9. 2021

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

36/2021

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

16. 9. 2021

Dodatok k zmluve č.8 o pripojení a poskytovaní služieb cns-net prístupu do siete internet

35/2021

Neuvedené

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 9. 2021

Dodatok k zmluve č.7 o pripojení a poskytovaní služieb cns-net prístupu do siete internet

34/2021

Neuvedené

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 9. 2021

Dodatok k zmluve č.6 o pripojení a poskytovaní služieb cns-net prístupu do siete internet

33/2021

Neuvedené

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 9. 2021

Dodatok k zmluve č.5 o pripojení a poskytovaní služieb cns-net prístupu do siete internet

32/2021

Neuvedené

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 9. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.PHZ-OPK1-2019-003185 ( 10_2020 ) o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 05.02.2020

31/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 9. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

30/2021

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

22. 7. 2021

Zmluva o zbere odpadu

29/2021

Neuvedené

BOMAT, s.r.o., Veľké Orvište č.380, 92201 Veľké Orvište

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 7. 2021

Zmluva o výkone stavebného dozoru

28/2021

650,00 EUR

Ing. Jozef Predinsky, Kuzmányho 444/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 7. 2021

Zmluva o výkone stavebného dozoru

27/2021

930,00 EUR

Ing. Jozef Predinsky, Kuzmányho 444/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 6. 2021

Zmluva o dielo

26/2021

72 918,13 EUR

REPROGAS s.r.o., Moravské Lieskové 655, 91642 Moravské Lieskové

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 6. 2021

Príloha č.1 k zmluve o dielo č.25/2021

Príloha k zmluve o dielo č.25/2021

Neuvedené

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o., Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 6. 2021

Zmluva o dielo

25/2021

103 100,62 EUR

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o., Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 6. 2021

Zmluva o spolupráci

24/2021

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

23/2021

Neuvedené

JUDr. Šimon Cibulka, advokát, Hodžova 53, 91101 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

22/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Trenčianske Bohuslavice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava

28. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb máj, jún 2021

20/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

23. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 25.04.2021

19/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 18.04.2021

18/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 4. 2021

Zmluva o dielo o dodávke projektovej dokumentácie

21/2021

2 916,00 EUR

ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

8. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 10.04.2021

17/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

1. 4. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.32 ( 14_2020 ) - stavebný odpad

16/2021

Neuvedené

Slovitrans, s.r.o., Čachtická 2685/7B, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

1. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 03.04.2021

15/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

25. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 28.03.2021

14/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 3. 2021

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu a konzol kamerového systému, komunikačného vedenia

13/2021

Neuvedené

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 20.03.2021

12/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020

11/2021

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

11. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 13.03.2021

10/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 07.03.2021

9/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2021

8/2021

300,00 EUR

ZO JDS Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 28.02.2021

7/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

17. 2. 2021

Dodatok č.4 k zmluve 192017 o pripojení a poskytovaní verejných služieb - prístupu do siete internet

6/2021

55,04 EUR

cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

17. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 20.02.2021

5/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 13.02.2021

4/2021

Neuvedené

Obec Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 06.02.2021

3/2021

Neuvedené

Ako zachrániť život s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 30.01. - 31.01.2021

2/2021

Neuvedené

Ako zachrániť život s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 23.01.-24.01.2021

1/2021

Neuvedené

Ako zachrániť život s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.