Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 12. 2020

DF/552/2020

Náklady na stavebný poriadok IV.štvrťrok 2020

268,19 EUR

Mesto Nové Mesto nad Váhom Spoločný úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/551/2020

Aktualizácia programov rok 2020 - Registratúra

4,20 EUR

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/550/2020

El.ener.PO,OFKšatne,ihrisko,ŠH,VO,DS,garáž 1-12/20

8,92 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/549/2020

Elekt.energia OcÚ,MŠ,ŠJ,viac.budova 12/20 - vyúčt

92,90 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/548/2020

Vývoz odpadových vôd 12/2020

1 577,65 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/547/2020

Potraviny ŠJ

122,39 EUR

COOP Jednota Čadca, Palárikova 87, 022 01 Čadca

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/546/2020

Nájomné tlač. OcÚ 12/2020 +kópie naviac 10-12/20

430,85 EUR

TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/545/2020

Nehlasové služby 12/2020

9,60 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/544/2020

Nájomné tlačiareň MŠ 12/2020

42,00 EUR

TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/543/2020

Obnova programu URBIS

48,00 EUR

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/542/2020

Bezpečnostná služba 12/2020

33,98 EUR

IBS-Security s.r.o., Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/541/2020

Zálohovanie dát 12/2020

14,16 EUR

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/540/2020

Časopis Vrabček MŠ rok 2021

8,50 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/539/2020

Revízie plynového zariadenia MŠ,ŠJ,VB

175,00 EUR

Jozef Koiš - revízie Koiš, M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/538/2020

Spracovanie zámeru EIA - Odkanalizovanie

614,80 EUR

ENEX consulting s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85b, 91105 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/537/2020

Služobný mobil 11-12/2020

37,13 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/536/2020

Oprava VO, orezávanie stromov, výzdoba vian.stromč

1 422,14 EUR

Durdík Dušan DD, Dolné Srnie 25, 91641 Dolné Srnie

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/535/2020

Kontrola a čistenie komínov bytova

105,40 EUR

Anton Ocet ml. Kominárstvo, Kpt. Uhra č.1311/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/534/2020

Diagnostika PC, preklopenie dát

78,00 EUR

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/533/2020

Vianočné osvetlenie - stromček

707,96 EUR

Jana Baranová - Densiflora, Janka Kráľa 678/18, 985 52 Divín

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/532/2020

Časopis Požiarnik rok 2021

12,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/531/2020

Mýto CAS

300,00 EUR

NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/530/2020

Palivo CAS, trambus, poclain 12/2020

539,10 EUR

BENZINOL SLOVAKIA s.r.o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/529/2020

Oprava kotla - bytovka

24,00 EUR

Ľubor Sevald, Lúka 76, 916 34 Lúka

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2020

DF/528/2020

Ročný servis kotlov 6ks - bytovka

180,00 EUR

Ľubor Sevald, Lúka 76, 916 34 Lúka

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 572