Menu
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29. 12. 2023

DF/591/2023

Stravovanie detí a zamestnancov MŠ,ŠJ 11/2023 - réžia deti; strava, réžia zamestnanci

925,75 EUR

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/590/2023

Vývoz odpadových vôd 11/2023

1 640,39 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/589/2023

Kamenivo - vybudovanie odtoku ( Hájnica )

133,74 EUR

Alena Jurčáková - stavebniny, zemné práce, Bošáca č.259, 91307 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/588/2023

Elektrická energia 2/2023 oprava - VO, OFK šatne, OcÚ, MŠ, ŠJ, viac.budova

-142,79 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/587/2023

Časopis Požiarnik rok 2024

12,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/586/2023

Bezpečnostná služba 11/2023

33,98 EUR

IBS-Security s.r.o., Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/585/2023

Oprava VO , montáž vian.výzdoby

329,28 EUR

Durdík Dušan DD, Dolné Srnie 25, 91641 Dolné Srnie

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/584/2023

Voda OcÚ 10/2023 - 11/2023

380,81 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/583/2023

Nájomné tlačiareň MŠ 11/2023

42,00 EUR

TOP SERVIS IT s.r.o., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/582/2023

Nájomné tlačiareň OcÚ 11/2023

42,00 EUR

TOP SERVIS IT s.r.o., Krajná 10, 82104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/581/2023

Mobilná aplikácia k webu - 12/2023 - 11/2024 ročná prevádzka

222,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/580/2023

Palivo CAS 11/2023

592,96 EUR

Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, 85101 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/579/2023

Elektrická energia 1/2023 oprava - VO, OFK šatne, OcÚ, MŠ, ŠJ, viac.budova

-171,46 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/578/2023

Elektrická energia 12/2023 - VB, OFK šatne, VO, OcÚ, MŠ, ŠJ

829,33 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/577/2023

Elek.energia 12/2023 PO,ŠH,garáž,DS,OFK ihrisko

203,91 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/576/2023

Plyn - ŠJ varenie 12/2023

5,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/575/2023

Plyn - OcÚ 12/2023

506,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/574/2023

Plyn - PO 12/2023

365,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/573/2023

Plyn - MŠ, ŠJ, viacúčelová budova 12/2023

4 103,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/572/2023

Poskytovanie kybernetickej bezpečnosti 12/2023

50,00 EUR

Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 12. 2023

DF/571/2023

Výkon zodpovednej osoby 12/2023

50,40 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2023

DFI/048/2023

Pozemkové úpravy - Kamienka

2 600,00 EUR

Geometra Trenčín s.r.o., Nám. sv.Anny 21, 911 01 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2023

DF/570/2023

Vypracovanie situačného výkresu - návrh tvarov pozemkov a inž. sietí pred bytovkami 222 a 223

290,00 EUR

Ing. arch. Martin Fabian, Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2023

DF/569/2023

Spracovanie rozčlenenia pozemkov pri bytovke 222 a a pri bytovke 223

240,00 EUR

Ing. arch. Martin Fabian, Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2023

DF/568/2023

Spracovanie vymedzenia tvaru pozemku pod Hájnicou

120,00 EUR

Ing. arch. Martin Fabian, Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 684