Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 12. 2021

DF/565/2021

Plyn - OcÚ 12/2021

148,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2021

DF/564/2021

Plyn - PO 12/2021

141,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2021

DF/563/2021

Plyn - MŠ, ŠJ, viacúčelová budova 12/2021

1 077,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2021

DF/562/2021

Výkon zodpovednej osoby 12/2021

42,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Trenčianske Bohuslavice

31. 12. 2021

DF/561/2021

Zdrojový kábel exteriér

18,49 EUR

Jana Baranová - Densiflora, Janka Kráľa 678/18, 985 52 Divín

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DFI/013/2021

Nasypávanie gabiónových košov a úprava terénu chodník k Penziónu Žákovic

270,00 EUR

HAVIERNIK s.r.o., 283, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DFI/012/2021

Polohopisné a výškopisné zameranie - B3 zmena územného plánu

922,50 EUR

GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/560/2021

Vykonanie pravidelnej previerky stavu BOZP v objektoch obce

72,00 EUR

FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/559/2021

Vykonanie auditu a aktualizácia dokumentov

72,00 EUR

FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/558/2021

Umiestnenie kontajnerov na separovaný zber

180,00 EUR

TextilEco, a.s.-org. zložka, Tolstého 5, 811 06 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/557/2021

Zálohovanie dát 11/2021

14,16 EUR

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/556/2021

Geodetické zameranie pozemku parkovacie miesto Motorest

210,00 EUR

GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/555/2021

Plyn - MŠ, ŠJ, viacúčelová budova 11/2021 - storno

-1 899,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/554/2021

Plyn - ŠJ varenie 11/2021 - storno

-4,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/553/2021

Plyn - OcÚ 11/2021 - storno

-254,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/552/2021

Plyn - PO 11/2021 - storno

-241,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/551/2021

Plyn - MŠ, ŠJ, viacúčelová budova 10/2021-vyúčt.

276,83 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/550/2021

Plyn - ŠJ varenie 10/2021 - vyúčtovanie

1,06 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/549/2021

Plyn - OcÚ 10/2021 - vyúčtovanie

-13,11 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/548/2021

Plyn - PO 10/2021 - vyúčtovanie

49,22 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/547/2021

Kontrola a čistenie komínov MŠ,ŠJ

47,60 EUR

Anton Ocet ml. Kominárstvo, Kpt. Uhra č.1311/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/546/2021

aSc Agenda Komplet MŠ

199,00 EUR

ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/545/2021

Zákazková kniha OcÚ

35,76 EUR

ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/544/2021

Dlažba - miestne komunikácie

401,01 EUR

REPROGAS s.r.o., Moravské Lieskové 655, 91642 Moravské Lieskové

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 11. 2021

DF/543/2021

Plyn - MŠ, ŠJ, viacúčelová budova 11/2021

1 077,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 626