Menu
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

48/2020

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

10. 12. 2020

Dohoda č.47/2020 o pomoci v hmotnej núdzi

47/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí služieb

46/2020

1 200,00 EUR

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 12. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

45/2020

540,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

44/2020

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 12. 2020

Kúpna zmluva

43/2020

Neuvedené

COOP Jednota Čadca, s.d.

Obec Trenčianske Bohuslavice

6. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

42/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 10. 2020

Kúpna zmluva

41/2020

69 115,20 EUR

Power Grid, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 10. 2020

Zmluva o dielo

40/2020

23 000,00 EUR

Geometra Trenčín s.r.o., Nám. sv.Anny 21, 911 01 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

25. 9. 2020

Zmluva o spracúvaní údajov pre účely správy bytových domov

39/2020

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Trenčianske Bohuslavice

23. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2020

38/2020

500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 9. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

37/2020

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

3. 9. 2020

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu

36/2020

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ( SNCA )

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

35/2020

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 9. 2020

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

34/2020

Neuvedené

NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplatného mýta

33/2020

Neuvedené

SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2020

32/2020

200,00 EUR

Stolnotenisový klub Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 8. 2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska

31/2020

Neuvedené

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 8. 2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií

30/2020

Neuvedená

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 8. 2020

Kúpna zmluva

29/2020

Neuvedené

COOP Jednota Čadca, s.d.

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 8. 2020

Zmluva o dielo

28/2020

1 350,00 EUR

archline s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 8. 2020

Zmluva o spracúvaní údajov pre mzdové účely

27/2020

Neuvedené

Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Trenčianske Bohuslavice_01

26/2020

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa - Virtuálny cintorín

25/2020

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa-Katastrálny operát

24/2020

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 7. 2020

Zmluva č.29-0/2020 - Dodatok č.2 k zmluve o audítorských službách.pdf

29-0/2020

720,00 EUR

Ing. Marta Tóthová, Južná 8, 91108 Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 6. 2020

Kúpna zmluva

23/2020

1,00 EUR

Marian Žákovic

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 6. 2020

Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva

22/2020

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé

Obec Trenčianske Bohuslavice

29. 5. 2020

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

21/2020

Neuvedené

CYEB s.r.o., Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Obec Trenčianske Bohuslavice

30. 4. 2020

Zmluva č. PO2503202002 - Triedený zber

20/2020

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

ENVI-PAK

19. 3. 2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

19/2020

83,95 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 3. 2020

Mandátna zmluva

18/2020

Neuvedené

Michal Slovák

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 3. 2020

Mandátna zmluva

17/2020

Neuvedené

Michal Slovák

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 3. 2020

Darovacia zmluva č.16 2020

16/2020

50,00 EUR

Pierott, n.o., Prešov

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 3. 2020

O poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

15/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 3. 2020

Zhodnocovanie a uskladňovanie stavebných odpadov

14/2020

Neuvedené

Slovitrans, s.r.o., Čachtická 2685/7B, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

18. 3. 2020

O nájme bytu č.5 v nájomnom bytovom dome súpisné číslo č.281

13/2020

Neuvedené

Zdeněk Anděl a Tetiana Andělová

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 3. 2020

O nájme bytu č.13 v nájomnom bytovom dome súpisné číslo č.281

12/2020

Neuvedené

Roman Svoboda

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 2. 2020

O zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi č.2020 013

11/2020

Neuvedené

PYROSLOVAKIA s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

10/2020

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Trenčianske Bohuslavice

6. 2. 2020

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 02.01.2020

9/2020

Neuvedené

Ing.Vojtech Mráz, Ing. Linda Mrázová

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 1. 2020

Dodatok č.6.2/2020 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 5.11.2002

8/2020

Neuvedené

Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 1. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 19.04.2008 - Stanislava Bieliková

7/2020

Neuvedené

Stanislava Bieliková

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 1. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 20.02.2008 - PKS-MONT s.r.o.

6/2020

Neuvedené

PKS-MONT s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 1. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2009 - Lekáreň Bohuslavice, s.r.o.

5/2020

Neuvedené

Lekáreň Bohuslavice, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 1. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 26.03.019 - MUDr.Raclavská Renáta

4/2020

Neuvedené

MUDr. Raclavská Renáta

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 1. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 04.04.2018 - WIREX s.r.o.

3/2020

Neuvedené

WIREX s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

17. 1. 2020

Nájomná zmluva

2/2020

Neuvedené

TOP Servis IT a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 1. 2020

Zámenná zmluva

1/2020

1 590,00 EUR

Ing.Vojtech Mráz, Ing. Linda Mrázová

Obec Trenčianske Bohuslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.