Menu
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania

70/2022

Neuvedené

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

71/2022

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Trenčianske Bohuslavice

8. 12. 2022

Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1010112006

69/2022

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb

68/2022

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 12. 2022

Zmluva o partnerstve

67/2022

Neuvedené

Spoločná úradovňa samosprávy n.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

25. 11. 2022

Zmluva č. 62/2022 o nájme bytu č. 14 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

65/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ľubica Miklánková

25. 11. 2022

Zmluva č. 61/2022 o nájme bytu č. 13 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

64/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Roman Svoboda

25. 11. 2022

Zmluva č. 60/2022 o nájme bytu č. 12 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

63/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Daniela Svobodová

25. 11. 2022

Zmluva č. 59/2022 o nájme bytu č. 11 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

62/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ľubica Bieliková

25. 11. 2022

Zmluva č. 58/2022 o nájme bytu č. 10 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

61/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Oľga Matejovičová

25. 11. 2022

Zmluva č. 57/2022 o nájme bytu č. 9 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

60/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Tomáš Švančarík

25. 11. 2022

Zmluva č. 56/2022 o nájme bytu č. 8 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

59/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Viliam Matejovič

25. 11. 2022

Zmluva č. 55/2022 o nájme bytu č. 7 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

58/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Helena Matejovičová

25. 11. 2022

Zmluva č. 54/2022 o nájme bytu č. 6 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

57/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ing. Marián Struhár

25. 11. 2022

Zmluva č. 53/2022 o nájme bytu č. 5 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

56/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Zdeněk Anděl a Tetiana Andeělová

25. 11. 2022

Zmluva č. 52/2022 o nájme bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

55/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Petra Masárová

25. 11. 2022

Zmluva č. 51/2022 o nájme bytu č. 3 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

54/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Oľga Ušáková

25. 11. 2022

Zmluva č. 50/2022 o nájme bytu č. 2 v nájomnom bytovom dome súpisné č. 281

50/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Eva Denková

9. 11. 2022

Darovacia zmluva

53/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 11. 2022

Zmluva o spolupráci

52/2022

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

3. 11. 2022

Úrazové poistenie

51/2022

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 10. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

49/2022

Neuvedené

RIGHT POWER, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

19. 10. 2022

Zmluva č.1/2022 o nájme bytu č.1 v nájomnom bytovom dome 281

66/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ján Anina

11. 10. 2022

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

48/2022

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

11. 10. 2022

Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov č. 2021

47/2022

Neuvedené

Občianske združenie Útulok "NÁDEJ" pre opustených a týraných psíkov

Obec Trenčianske Bohuslavice

6. 10. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

46/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

45/2022

Neuvedené

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 9. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

44/2022

4 300,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, š.p.

Obec Trenčianske Bohuslavice

23. 8. 2022

Mandátna zmluva

43/2022

840,00 EUR

CEVEO, s.r.o., Lipovník 94, 956 01 Lipovník

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 8. 2022

Zmluva č.1/2022 o nájme bytu č. 1 vo viacúčelovej budove

42/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Šimon Vavro

4. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

41/2022

1 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 8. 2022

Zmluva o Elektronických službách

40/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľna, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní technickej služby

39/2022

Neuvedené

Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2022

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-VO-230-059/2022

38/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 7. 2022

Zmluva o dielo

37/2022

1 100,00 EUR

Upliving s.r.o., Trenčianske Bohuslavice č.238, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 7. 2022

Mandátna zmluva

36/2022

250,00 EUR

Michal Slovák, Žitná-Radiša 32, 956 42 Žitná-Radiša

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 7. 2022

Mandátna zmluva

35/2022

547,00 EUR

Michal Slovák, Žitná-Radiša 32, 956 42 Žitná-Radiša

Obec Trenčianske Bohuslavice

6. 7. 2022

Kúpna zmluva

34/2022

30 076,20 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Veronika Dzurjová

6. 7. 2022

Kúpna zmluva

33/2022

25 258,80 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Veronika Dzurjová

6. 7. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

32/2022

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Obec Trenčianske Bohuslavice

6. 7. 2022

Licenčná zmluva

31/2022

782,05 EUR

3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 6. 2022

Zmluva o zabezpečovaní stravovania

30/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

6. 6. 2022

Zmluva o dielo č.3/2022

29/2022

1 950,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Obec Trenčianske Bohuslavice

1. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

28/2022

1 300,00 EUR

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 95701 Bánovce nad Bebravou

Obec Trenčianske Bohuslavice

23. 5. 2022

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec

27/2022

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Trenčianske Bohuslavice

17. 5. 2022

Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 2407031989

26/2022

1 275,19 EUR

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PZS

25/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

13. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

24/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214

6. 5. 2022

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

19/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely interného auditu

23/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ing. Marta Tóthová, Južná 8, 91108 Trenčín

3. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany SR

22/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

26. 4. 2022

Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 25/2021

21/2022

Neuvedené

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o., Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca

Obec Trenčianske Bohuslavice

25. 4. 2022

Kúpna zmluva

20/2022

1,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Trenčianske Bohuslavice

14. 4. 2022

Kúpna zmluva

18/2022

2 000,00 EUR

Slovenská republika Okresný úrad Trenčín

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 4. 2022

Kúpna zmluva

17/2022

Neuvedené

Slovitrans, s.r.o., Čachtická 2685/7B, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 4. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

16/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 4. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

15/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 4. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

14/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

22. 3. 2022

Zmluva o spolupráci - program Školské ovocie

13/2022

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

12/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

8. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice

11/2022

200,00 EUR

Stolnotenisový klub Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúvv

10/2022

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 2. 2022

Zmluva o dielo

9/2022

4 800,00 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

URBIZ s.r.o.

21. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2022

8/2022

300,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 2. 2022

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

7/2022

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

6/2022

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Trenčianske Bohuslavice

9. 2. 2022

Dodatok č. 1 ku zmluve č.55 00 94 57

5/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

9. 2. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 32

4/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Slovitrans, s.r.o., Čachtická 2685/7B, 91501 Nové Mesto nad Váhom

9. 2. 2022

Darovacia zmluva

3/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

28. 1. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

2/2022

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Trenčianske Bohuslavice

17. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. PO2503202002

1/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

ENVI-PAK

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.