Menu
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 10. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

46/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

12. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

45/2022

Neuvedené

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

7. 9. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

44/2022

4 300,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, š.p.

Obec Trenčianske Bohuslavice

23. 8. 2022

Mandátna zmluva

43/2022

840,00 EUR

CEVEO, s.r.o., Lipovník 94, 956 01 Lipovník

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 8. 2022

Zmluva č.1/2022 o nájme bytu č. 1 vo viacúčelovej budove

42/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Šimon Vavro

4. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

41/2022

1 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Trenčianske Bohuslavice

4. 8. 2022

Zmluva o Elektronických službách

40/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľna, a.s.

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní technickej služby

39/2022

Neuvedené

Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trenčianske Bohuslavice

28. 7. 2022

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-VO-230-059/2022

38/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Trenčianske Bohuslavice

24. 7. 2022

Zmluva o dielo

37/2022

1 100,00 EUR

Upliving s.r.o., Trenčianske Bohuslavice č.238, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 7. 2022

Mandátna zmluva

36/2022

250,00 EUR

Michal Slovák, Žitná-Radiša 32, 956 42 Žitná-Radiša

Obec Trenčianske Bohuslavice

20. 7. 2022

Mandátna zmluva

35/2022

547,00 EUR

Michal Slovák, Žitná-Radiša 32, 956 42 Žitná-Radiša

Obec Trenčianske Bohuslavice

6. 7. 2022

Kúpna zmluva

34/2022

30 076,20 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Veronika Dzurjová

6. 7. 2022

Kúpna zmluva

33/2022

25 258,80 EUR

Obec Trenčianske Bohuslavice

Veronika Dzurjová

6. 7. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

32/2022

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Obec Trenčianske Bohuslavice

6. 7. 2022

Licenčná zmluva

31/2022

782,05 EUR

3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Obec Trenčianske Bohuslavice

15. 6. 2022

Zmluva o zabezpečovaní stravovania

30/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Z&J SK s.r.o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca

6. 6. 2022

Zmluva o dielo č.3/2022

29/2022

1 950,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Obec Trenčianske Bohuslavice

1. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

28/2022

1 300,00 EUR

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 95701 Bánovce nad Bebravou

Obec Trenčianske Bohuslavice

23. 5. 2022

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec

27/2022

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Trenčianske Bohuslavice

17. 5. 2022

Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 2407031989

26/2022

1 275,19 EUR

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

16. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PZS

25/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

13. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

24/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214

6. 5. 2022

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

19/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Trenčianske Bohuslavice

5. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely interného auditu

23/2022

Neuvedené

Obec Trenčianske Bohuslavice

Ing. Marta Tóthová, Južná 8, 91108 Trenčín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 71