Rozšírenie kapacity materskej školy

 
Rozšírenie kapacity materskej školy Trenčianske Bohuslavice
 
Projekt R1
 
 
B) Súhrnné technické riešenie
 
 
D.1_SO 01 Materská škola
   
D.1.1. Architektonické stavebné riešenie
D.1.2. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
D.1.2.2 Výkresy
 
D.1.3. Zdravotnícke inštalácie
 
D2_SO 02  Detské ihrisko rozšírenie
 
 
D.2.2 Výkresy
 
D3_SO 02 Interiér
 
D.3.2 Výkresy
 

Vyk. výmer

  
 
 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233