Štítok: zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. apríla 2018

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/zapisnica-april-2018/

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 6. júna 2018

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/zapisnica-6-jun-2018/

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233