Štítok: vzn

VZN č. 8-2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Trenčianske Bohuslavice

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn-c-8-2017-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-a-domu-smutku-obce-trencianske-bohuslavice/

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233