Štítok: vzn

VZN č. 4-2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn-c-4-2015-o-tvorbe-a-pouziti-fondu-prevadzky-udrzby-a-oprav-najomnych-bytov/

VZN č. 2-2017 - o financovaní materských škôl a školských zariadení

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn-c-2-2017-o-financovani-materskych-skol-a-skolskych-zariadeni/

VZN č. 3-2017 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn-c-3-2017-o-vyhradeni-miest-na-umiestnovanie-volebnych-plagatov/

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233