Štítok: vzn

VZN č. 1-2013 - o financovaní materských škôl a školských zariadení

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn-c-1-2013-o-financovani-materskych-skol-a-skolskych-zariadeni/

VZN - Poriadok odmeňovania poslancov

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn1/

VZN č. 1-2015 o zrušení Základnej školy Trenčianske Bohuslavice

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn-c-1-2015-o-zruseni-zakladnej-skoly-trencianske-bohuslavice/

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233