Štítok: oznamy

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - oznámenie o výrube drevín

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/statna-ochrana-prirody-slovenskej-republiky-oznamenie-o-vyrube-drevin/

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233