Štítok: oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 20. mája 2011

https://www.trencianskebohuslavice.sk/news/scitanie-obyvatelstva-20-maja-2011/

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233