Demografia

V Trenčianskych Bohuslaviciach žije v súčasnosti približne 900 obyvateľov prevažne v rodinných domoch. Zvyšok obýva bytové  domy, ktorých je v obci sedem. Posledný bol skolaudovaný v r. 2010. Počet obyvateľov však v posledných rokoch klesá.

 

Vybavenie obce 

Obec je plne elektrifikovaná s vybudovaným verejným osvetlením a obecným rozhlasom, plynofikovaná a napojená na verejný vodovod. Je pokrytá vyhovujúcim signálom mobilných operátorov vrátane 3G siete. V celej obci je tiež dobudovaná telefónna sieť T-Comu s možnosťou pripojenia pevnej linky, žiaľ bez širokopásmového internetu. Možnosti internetu dopĺňajú dvaja poskytovatelia WIFI prepojenia. Zo základnej technickej infraštruktúry chýba kanalizácia. 

 

Služby

V obci je zriadená obecná malotriedna Základná škola združená s Materskou škôlkou. V budove starej školy je k dispozícii obecná knižnica, ambulancia praktického lekára pre dospelých, lekáreň  a kaderníctvo. Občanom ďalej slúži Dom smútku, Pošta, nákupné stredisko Jednota s predajňou potravín, mäsiarstvom a pohostinstvom. Obecný úrad má sídlo vo vlastnej budove. Prostredníctvom svojej prevádzky zabezpečuje vývoz fekálií, prepravné služby vlastným mikrobusom. Svoj voľný čas môžu občania aktívne tráviť v peknom športovom areáli pozostávajúcom z futbalového ihriska a telocvične s dobudovanou plnoautomatickou dvojdráhovou kolkárňou. Vysokú úroveň služieb poskytuje Penzión Žákovic, ktorý okrem ubytovania a stravovania ponúka svoje priestory aj pre organizovanie rôznych životných jubileí, svadieb a ďalších spoločenských akcií. Ďalšie možnosti ubytovania  a stravovania ponúka Leo Reality Group. Dobre najesť sa dá tiež v Motoreste pri benzínovej pumpe.

...  

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233