Vývoz odpadu

 

 

Harmonogram vývozu smetí na rok 2016
každý druhý štvrtok nasledovne:
07. január
21. január
04. február
18. február
03. marec
17. marec
31. marec
14. apríl
28. apríl
12. máj
26. máj
09. jún
23. jún
07. júl
21. júl
04. august
18. august
01. september
15. september
29. september
13. október
27. október
10. november
24. november
08. december
22. december 
 

 

Súčasný spôsob zberu plastových fliaš do vriec sa v priebehu nasledujúcich pár mesiacov zmení na kontajnerový zber. Preto nie je stanovený na tento rok žiadny harmonogram. O všetkých podrobnostiach a termíne prechodu na nový systém zberu  bude obecný úrad informovať keď to bude aktuálne.

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233