Športový areál

 

 


Poplatky za použitie športovej haly, športového areálu a kolkárne stanovuje dodatok č.3 k VZN č.7/2008 prijatý 15.2.2011:

 

a) Športové využitie haly – právnické osoby:

    poplatok za použitie športovej haly 165,00 €/deň

    poplatok za použitie športového areálu 330,00 €/deň

 

b) Športové využitie haly – fyzické osoby – jednorázový poplatok:

    poplatok za použitie haly – 1 hod. 5,00 €

    poplatok za použitie kolkárne – 1 hod. 5,00 €

 

c) Športové využitie haly – fyzické osoby – dlhodobé využitie:

     mesačný poplatok za použitie haly – 1 hod. týždenne 20,00 €

     mesačný poplatok za použitie kolkárne – 1 hod. týždenne 20,00 €

     polročný poplatok za použitie haly – 1 hod. týždenne 100,00 €

     polročný poplatok za použitie kolkárne – 1 hod. týždenne 100,00 €

 

d) Spoločenské využitie haly – fyzické osoby – jednorázový poplatok:

    poplatok za použitie haly – 1 kalendárny deň 30,00 €

    poplatok za použitie kolkárne – 1 kalendárny deň 30,00 €

    poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu 0,50 €/kW

 

e) Športové využitie haly – fyzické osoby – bez poplatku

    Organizované kluby obce Trenčianske Bohuslavice – max. 2x týždenne.

 

/Ceny sú stanovené za predpokladu, že sa športová hala a kolkáreň nevykuruje/

Prednostne sa športová hala zapožičia osobe s trvalým pobytom na území obce Trenčianske Bohuslavice.

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233