Trenčianske Bohuslavice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

V priestoroch viacúčelovej budovy funguje obecná knižnica. 
Otvorená je každú stredu v čase od 14:00 do 18:00 hod.
Knihovníčkou je pani Eva Zámečníková. 
 

Knižničný a výpožičný poriadok