Obecná rada

 

 

 

KOMISIE

 

Komisia mandátna

 

predseda                              

členovia                               

                                                                                     

 

Komisia finančná, sociálna, správy majetku, výkon verejnej funkcie

 

predseda                                

členovia  za poslancov             

                                             

                                             

členovia za zamestnancov       

 

 

Komisia stavebná a ochrany životného prostredia

                                         

predseda                               

členovia za poslancov             

                                            

                                            

 

 

Komisia kultúrna

 

predseda                              

členovia za poslancov            

                                           

                                           

                                           

                                          

                                          

                                            

                                            

                                           

                                            

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233