Obecná rada

 

Radoslav Uko

Mgr. Monika Kosová

Mgr. Zuzana Krištofovičová

 

 

KOMISIE

 

Komisia mandátna

predseda    

Michal Hovorka                          

členovia   

František Kankara

Mgr. Zuzana Krištofovičová                            

                                                                                     

Komisia finančná, sociálna, správy majetku, výkon verejnej funkcie

predseda

 Mgr. Zuzana Krištofovičová                              

členovia  za poslancov

Róbert Gajdoš

Michal Hovorka

Radoslav Uko

       

Komisia stavebná a ochrany životného prostredia

predseda     

Michal Hovorka                          

členovia za poslancov  

Róbert Gajdoš

František Kankara   

Radoslav Uko

                                                                                        

Komisia kultúrna

predseda

Radoslav Uko                              

členovia za poslancov 

Róbert Gajdoš

Michal Hovorka

František Kankara

Mgr. Monika Kosová

Mgr. Zuzana Krištofovičová

Ing. Gabriela Kukučová           

                                           

                                           

                                           

                                          

                                          

                                            

                                            

                                           

                                            

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233