Obecná rada

 

Ing. Ľuboš Medvecký

Michal Hovorka

František Kankara

 

KOMISIE

 

Komisia mandátna

 

predseda                              Bc. Eva Dedíková

členovia                               František Kankara

                                           Filip Morong                                          

 

Komisia finančná, sociálna, správy majetku, výkon verejnej funkcie

 

predseda                                Ing. Jana Dedíková

členovia  za poslancov             Róbert Gajdoš

                                             Michal Hovorka

                                             Filip Morong

členovia za zamestnancov       Darina Kosová

 

 

Komisia stavebná a ochrany životného prostredia

                                         

predseda                               František Kankara

členovia za poslancov             Bc. Eva Dedíková

                                            Ing. Jana Dedíková

                                            Filip Morong

 

 

Komisia kultúrna

 

predseda                              Bc. Eva Dedíkvá

členovia za poslancov            Ing. Jana Dedíkvá

                                           Róbert Gajdoš

                                           Michal Hovorka

                                           František Kankara

                                           Ing. Ľuboš Medvecký

                                           Filip Morong

                                            

                                            

                                           

                                            

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233