V obci  
Základná škola  Trenčianske Bohuslavice zstbohuslavice.webnode.sk/
Penzión Žákovic www.zakovic.sk/
Festival Žákovic Open www.zakovicopen.sk/
Stesa  www.stesa.sk/sk/page01.html
Army Shop https://www.armyobchod.sk/
Databáza firiem a živnostníkov v obci www.vsetkyfirmy.sk
Dobrovoľný hasičský zbor  Tr. Bohuslavice  na facebooku
   

 

V okrese  
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom www.nspnm.sk
Cestovné poriadky SAD, ŽSR www.cp.sk
Optika Žácká www.optikazacka.sk
 Spoločný úrad samosprávy https://www.nove-mesto.sk/sus/ 

 

V kraji  
Trenčiansky samosprávny kraj www.tsk.sk
   
   

 

Iné   
Ústredný portál verejnej správy www.portal.gov.sk
Katastrálny portál www.katasterportal.sk
Slovenská knižnica www.mojakniznica.sk
Živnostenský register Slovenskej republiky www.zrsr.sk
Obchodný register Slovenskej republiky www.orsk.sk
Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Národná rada Slovenskej republiky www.nrsr.sk
Štatistický úrad SR www.statistic.sk
Euro Info Centrum SR www.euroinfo.gov.sk
Centrum pre európsku politiku www.cpep.sk
Delegácia Európskej komisie v SR www.europa.sk
Virtuálny sprievodca fondami EÚ www.eufondy.org
Informačný server o dianí v Európskej únii www.euractiv.sk
ubytovanie a rekreácia  https://www.casamundo.sk/slovensko/trenčiansky_kraj/
   
   

 

 

 
Životné prostredie  
Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk
Štátna ochrana prírody SR www.sopsr.sk
Bio informácie www.biospotrebitel.sk
Priatelia Zeme www.priateliazeme.sk
Občianske združenie Sosna www.sosna.sk
Environmentálny fond www.envirofond.sk
   

 

 

 

 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233