O obci

27.12.2010 15:42

Základné údaje

  Trenčianske Bohuslavice sa rozprestierajú v Považskom podolí na pravobrežnej terase Váhu pri ústí potoka Bošáčka do Váhu. Nadmorská výška v strede obce dosahuje 198m. n. morom. Vstup do obce lemuje z južnej strany Turecký vrch ( 345 m.n.m.), ktorého severnú časť...

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233