Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

06.08.2013 08:51

Žiadam primátorov/starostov  miest/obcí o informovaní širokej verejnosti prostredníctvom rozhlasu, úradnej tabuli mesta/obce,  o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Okresným  riaditeľstvom HaZZ v Novom Meste nad Váhom pre celé územie zásahového obvodu NMn/V.

 

pplk. Ing. Karol Prno  - riaditeľ OR HaZZ

Čas zvýšeného nebezpezpečenstva od 6.8.2013.pdf (46760)

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233