Žiadosť o zavedenie SMS rozhlasu

06.04.2019 12:06

Kto má záujem o posielanie rozhlasových oznamov formou SMS na vlastný telefón nech vyplní a odovzdá alebo pošle nižšie uvedený formulár na obecný úrad:

Žiadosť o zavedenia sms rozhlasu.pdf 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233