Zastupiteľstvo 26.3.2015 - pozvánka

24.03.2015 18:58

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 26.3.2015 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Členstvo v MAS
  3. Nákup vozidla TATRA 815  CAS 11 - informácia
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo 26.3.2015 - pozvánka.pdf

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233