Zasadnutie obecného zastupiteľstva

29.07.2014 15:10

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

dňa 4.8.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

 

     Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie rozsahu výkonu funcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie
  3. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
  4. Diskusia
  5. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Bibiana Naďová

                                                                                            starostka obce

 

Zastupiteľstvo - pozvánka.pdf

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233