Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. apríla 2018

03.05.2018 14:49

Zápisnica apríl 2018.pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233