Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 6. júna 2018

12.06.2018 13:57

 

Zápisnica 6.jún 2018.pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233