Prehlásenie o prístupnosti

17.02.2011 00:00

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

V záujme "zlepšenia prezentačnej a informačnej funkcie obce", bola spustená do prevádzky oficiálna stránka obce Trenč. Bohuslavice.  Dúfame, že sa Vám naša nová internetová stránka bude páčiť tak po stránke grafickej ako aj obsahovej. Prípadné pripomienky či návrhy píšte prosím cez formulár v sekcii  "Napíšte nám",  alebo kliknutím  priamo na emailovú adresu správcu stránky v ľavom stľpci webstránky. webmaster@trencianskebohuslavice.sk

 

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Trenčianske Bohuslavice sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok v zmysle zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR.

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233