Dodatok č.3 k VZN č.7-2008

09.02.2011 20:21

 

Dodatok č.3 k VZN č.7-2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233