VZN č. 3-2017 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov - návrh

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233