VZN č. 3-2016 - o miestnych daniach - návrh

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233