VZN č. 1-2015 o zrušení Základnej školy Trenčianske Bohuslavice - návrh

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233