Publikácia o histórii, tradíciách a nárečí našej obce

20.04.2016 22:53

 

Pani Matilka Macháčová pripravuje vydanie publikácie o histórii, tradíciách a nárečí našej obce. Prosí občanov, ktorí majú staré fotografie z histórie obce Trenčianskych Bohuslavíc a sú ochotní ich zapožičať, aby ich priniesli buď na obecný úrad v čase úradných hodín, alebo priamo p. Macháčovej. Fotografie je potrebné z opačnej strany poznačiť menom a priezviskom majiteľa a uviesť známe údaje:

  • z akého obdobia je fotografia

  • stručný popis fotky

  • ak sú na fotografii osoby, aj mená osôb

Fotografie môžu byť z rôznych brigád, zábav, z dožiniek,  ľudí ako pracujú na poliach, rôzne fotografie spred vojny aj po vojne... a pod.

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233