Vývoz smetí cez sviatky

23.12.2013 09:43

Obecný úrad oznamuje, že vývoz smetí sa uskutoční 26.12.2013, to je vo štvrtok.  

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233