Výstraha HIPS!!!

11.09.2014 15:13

Povodeň z trvalého dažďa; stupeň:2; trvanie do 12.09.2014 do 14:00 hod. Viac na www.shmu.sk

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233