Výsledky volebného obvodu č. 4 NMnV

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233