Voľby kontrolóra obce

02.04.2014 23:42

Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Bohuslavice vyhlasuje voľbu Kontrolóra obce. Podrobnosti sú v priloženom PDF súbore.

Voľby kontrolóra obce.pdf 

 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233