Voľby do orgánov samospr. obcí 2014

18.08.2014 16:53

 Obec  Trenčianske  Bohuslavice

913 07 Trenčianske Bohuslavice   

 

 

 

 

OZNÁMENIE

o počte obyvateľov obce

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

 

 

 

Obec  Trenčianske Bohuslavice na základe zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Trenčianske Bohuslavice.

 

 

Obec Trenčianske Bohuslavice má ku dňu 18.8.2014

926 obyvateľov.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing Bibiana Naďová

                                                                                                                  starostka obce

 

Voľby do orgánov samospr. obcí 2014

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233