Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

14.11.2015 17:42

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. , vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016

V prílohách zverejňujeme informáciu :

·         o podmienkach práva voliť a práva byť volený

·         rozhodnutie predsedu NR SR

 

rozhodnutie o vyhlásení volieb.pdf 

informácie pre voliča.pdf 

Voľby do NR SR .pdf 

elektronická adresa.pdf 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233