Vianočná pohľadnica

22.12.2011 21:49

Úradná tabuľa

20.05.2019 21:07

Návrh - Záverečný účet obce 2018

Návrh - Záverečný účet obce 2018.pdf
17.05.2019 21:02

Oznam o zámene pozemkov DPZ

Oznam o zámene pozemkov DPZ.pdf
25.04.2019 16:29

Zápisnica OZ 15.04.2019

Zápisnica OZ 15.04.2019.pdf
25.04.2019 15:41

VZN č.2 2019

VZN č.2 2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.pdf
25.04.2019 15:38

VZN č.1 2019

VZN č.1 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavive.pdf
01.04.2019 19:26

Zápisnica z obecnej rady 29.03.2019

Zápisnica z obecnej rady 29.03.2019.pdf 
30.03.2019 21:25

Zápisnica OZ 20.03.2019

Zápisnica OZ 20.03.2019.pdf  
19.03.2019 16:57

Návrh VZN 02-2019

Návrh VZN 2-2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka.pdf 
18.03.2019 20:21

Návrh VZN 01_2019

Návrh VZN 1-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.pdf
05.03.2019 18:50

Oznam o nájme nebytového priestoru

             OZNAM O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU           Obec Trenčianske Bohuslavice zastúpená starostkou obce Darinou Jurigovou oznamuje, že  prenajme nebytový priestorov v obci Trenčianske Bohuslavice vo „Viacúčelovej...

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233