Vianočná pohľadnica

22.12.2011 21:49

Úradná tabuľa

17.07.2019 21:47

VZN č.4-2019 - o poplatkoch za služby poskytované obcou

VZN č.4-2019 - o poplatkoch za služby poskytované obcou.pdf
17.07.2019 21:46

VZN č.3_2019 - Požiarny poriadok obce

VZN č.3_2019 - Požiarny poriadok obce.pdf
25.06.2019 22:05

Verejná vyhláška - životné prostredie

Verejná vyhláška - životné prostredie.pdf
15.06.2019 20:15

Zápisnica OZ 05.06.2019

Zápisnica OZ 05.06.2019.pdf 
12.06.2019 22:43

Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok 2019

Návrh plánu II.polrok 2019.pdf
11.06.2019 20:47

Návrh VZN č.4-2019 - o poplatkoch za služby poskytované obcou

Návrh VZN č.4-2019 - o poplatkoch za služby poskytované obcou.pdf
10.06.2019 21:27

Návrh VZN - Požiarny poriadok obce

Návrh VZN 3_2019 - Požiarny poriadok obce.pdf
02.06.2019 21:06

Voľby do EP 2019

Voľby do EP 2019.pdf
23.05.2019 10:06

Ochrana osobných údajov

oznam na úradné tabule.pdf 
20.05.2019 21:07

Návrh - Záverečný účet obce 2018

Návrh - Záverečný účet obce 2018.pdf

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233