Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 20. mája 2011

15.01.2011 17:09

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje.

Dokument na stiahnutie  tu 1-2011 Z.z.pdf (31,2 kB)

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233