Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013/2014

29.05.2013 22:07

Trenčiansky samosprávny kraj sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.

V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013/2014 v Trenčianskom kraji. Akceptovať budeme pripomienky vzťahujúce sa na priložené trate nižšie.

V roku 2014 bude prebiehať rozsiahla modernizácia železničnej trate č. 120 Zlatovce - Trenčianska Teplá - Púchov a s tým súvisiace výluky traťových a staničných koľají. Priložený CP ŽSR 2013/2014 tieto obmedzujúce kritéria zahŕňa vo svojom návrhu.

Vaše pripomienky je možné zasielať:

  • osobne do podateľne TSK alebo poštou na adresu:
    Trenčiansky samosprávny kraj
    Odbor dopravy
    K dolnej stanici 7282/20A
    911 01 Trenčín
  • elektronicky na e-mail: matej.tinka@tsk.sk

Chceme Vás požiadať, aby ste každú pripomienku (žiadosť) odôvodnili a uviedli svoju adresu (poštovú alebo e-mailovú), aby sme Vám mohli odoslať odpoveď.

Dátum ukončenia pripomienkovania návrhu je stanovený do 21.06.2013.

trať č. 120: Bratislava – Žilina (120.pdf PDF 411,48 kB)      

ostatné trate / dokumenty / na:

https://www.tsk.sk/buxus/generate_page.php?page_id=53398

 

 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233