Prerušenie dodávky el. energie 2. marca 2015

24.02.2015 17:15

ZSE oznamuje prerušenie dodávky elektriny dňa 2. marca 2015. Podrobnosti v priloženom PDF súbore

západosl. distribučná .pdf 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233